Lûtfuna Mazhar Olan

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu sayfada Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. tarafından kaleme alınan Lûtfuna Mazhar Olan nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Lutfuna mazhar olan,
Cennetine girmez mi?
Hakk rızâsını bulan
Cemâlini görmez mi?

Aşk ile püryân olan
Dîdesi giryân olan
Sivâdan uryân olan
Vuslatına ermez mi?

Emr ü nehyin gözeten
Nefsiyle cihâd eden
Hakk'ın yolundan giden
Dağları devirmez mi?

Aşkullah ile yanan
Zikr-i Hakk'la uyanan
Hakk rengine boyanan
Nefsin yere sermez mi?

Bulan kulluk izzeti
Tadan tâat lezzeti
Terk eyleyen gılzeti
Yolunda cân vermez mi?

Mülke mağrûr olanı
Nefsi yüce bulanı
Dünyâya aldananı
Şeytân bile yermez mi?

Aşkî buldu medârın
Gördü Hakk'ın dîdârın
Dosta varıcak yârın
Güllerinden dermez mi?

MuzafferOzak.com - http://www.muzafferozak.com/Nutuklar/lutfuna-mazhar-olan.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Mahûr Enes Ergür 1