Varımı Ol Dosta Verdim Hanümânım Kalmadı

Güftekârı: Sarban Ahmet Efendi

Bu sayfada Sarban Ahmet Efendi tarafından kaleme alınan Varımı Ol Dosta Verdim Hanümânım Kalmadı nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Varımı ol dosta verdim hanümanım kalmadı
Cümlesinden el yudum pes dü cihanım kalmadı

Dost cemali aksini saldı bu gönlüm aynına
Anı göreliden beri sabr-ü kararım kalmadı

Çünkü hubbullah erişti, çekti beni kendine
Açtı gönlüm gözünü ayrık hümarım kalmadı

Ayn-ı tevhid açılıp Hakkal yakin gördüm anı
Şirki sürdüm aradan şek ve gümanım kalmadı

Evliyanın himmeti yaktı beni kal eyledi
Safim buldum safa ayrık gümanım kalmadı

Çün fenafillah içinde beni ifna eyledin
Ol sebebdendür benim nam-ü nişanım kalmadı

Ahmed'i ider ilahi sake şükrüm öldürür
Hamdülillah aşkı Haktan gayri varım kalmadı

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acem Beylikcizâde Ali Aşki Bey 4