Derdime Dermânsın Yüzüme Merhem

Nutuk sahibi: Sabri Kürtçüoğlu

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Amir Ateş
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler