Sivadan Kalbimi Pak Et Gönül Mir'at-ı Rahman'dır

Güftekârı: Bayrami Şeyhi Himmet Efendi

Bu sayfada Bayrami Şeyhi Himmet Efendi tarafından kaleme alınan Sivadan Kalbimi Pak Et Gönül Mir'at-ı Rahman'dır nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Sivâdan kalbini pâk et gönül mir'ât-ı Rahman'dır
Safâdan sîneni çâk et gönül mir'ât-ı Rahman'dır

Bu âlem nüsha-i sugrâ nedir bil nüsha-i kübrâ
Çekilmiş tuğra-i garrâ gönül mir'ât-ı Rahman'dır

Sürersen "mâsivallâh"ı bulursun Hakk'ı billâhî
Taleb kıl "vech-i lillah"ı gönül mir'ât-ı Rahman'dır

Gel ey Himmet şikâr eyle gönülden özge kâr eyle
Bu sırrı âşikâr eyle gönül mir'ât-ı Rahman'dır

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/12/gonul-mirat-rahmandr.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Hacı Faik Bey 7