Ehl-i Melâmet Oldun Nihâyet

Nutuk sahibi: Ahmet Güneren

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Acemaşîran

beste sayfası ›
Bestekârı: Erol Başaran
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler