Aşıklara Edin Sala

Güftekârı: Muhyiddin Üftade Hz.

Bu sayfada Muhyiddin Üftade Hz. tarafından kaleme alınan Aşıklara Edin Sala nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Âşıklara edin salâ 
Oruç ayı geldi yine
Rahmet denizi cûş edip 
Âlemlere doldu yine

Kur'ân'da Allah öğdüğü 
Cümle nebîler sevdiği
Ümmete Allah verdiği 
Oruç ayı geldi yine

Cümle aya sultân olan 
Derdlilere dermân olan
Hakk'dan bize ihsân olan 
Oruç ayı geldi yine

Dostdan atâsın getiren 
Zulmetleri hep götüren
Cânlarda irfân bitiren 
Oruç ayı geldi yine

Sâliklere kuvvet olan 
Âriflere izzet olan
Mü'minlere cennet olan 
Oruç ayı geldi yine

Aydın eden gönülleri 
Mesrûr eden mü'minleri
Ma'mûr eden mescidleri 
Oruç ayı geldi yine

Üftâde'nin cânı sever 
Oruç ayın dâim över
Dost iline edin sefer 
Oruç ayı geldi yine

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Bestenigâr Neyzen M. Hakan Alvan 1