Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah

Güftekârı: Hz. Yunus (k.s)

Bu sayfada Hz. Yunus (k.s) tarafından kaleme alınan Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Aşkın ile aşıklar
Yansın yâ Resûlallah
İçip aşkın şarabın
Kansın yâ Resulallah

Şol seni seven kişi
Verir yoluna başı
İki cihan güneşi
Sensin yâ Resulallah

Şol seni sevdi Sübhan
Oldun kamuya sultan
Canım yoluna kurban
Olsun yâ Resulallah

Âşıkam ol dildare
Bülbülem şol gülzâre
Seni sevmeyen nâre
Yansın yâ Resulallah

Şol seni sevenlere
Kıl şefaat anlara
Mü'min olan tenlere
Cansın yâ Resulallah

Aşık Yunus'un canı
Hilm ü şefaat kânı
Âlemlerin sultanı
Sensin yâ Resulallah

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nihavend Doğan Ergin 3
Sabâ ? 2
Segâh ? 5
Hicazkâr Enes Ergür 1
Bestenigâr Ahmet Özhan 1
Rast ? 1