Bak Vechi Yâre Gelmiş Kemâle

Güftekârı: Ali Ulvi Baba

Bu sayfada Ali Ulvi Baba tarafından kaleme alınan Bak Vechi Yâre Gelmiş Kemâle nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bak vech-i yare ya Hay
Gelmiş kemale ya Hay
Baki vü layezaldir
Ermez zevale ya Hay

Kim secde eylemezse
Böyle cemale ya Hay
Dünyada ahirette
Ermez visale ya Hay

Didar-ı Hak´tır işte
Sıdk ile gel niyaz et
Divara secde etme
Girme vebale ya Hay

Allah kabul eder mi
Riya ile namazı
Bihudedir kapılma
Böyle hayale ya Hay

Geç küfr ile imandan
Ahret ile cihandan
Uğraşmayıp nihayet
Bu kil-u kale ya Hay

Vasıl olur mu Hak´ka
Ehl-i riya olanlar
Ey sofi hiç sığar mı
Mızrak çuvale ya Hay

Medheylemişken Allah
Kur´an da bu şarabı
Niçün haram diyorsun
Böyle helale ya Hay

Ulvi Baba bu nutku
Hakk'ın diliyle söyler
Saki inayet eyle
Doldur piyale ya Hay

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Derviş Kanuni Cüneyd Kosal 2