Bu Tarîka Girmek İstersen Sende

Nutuk sahibi: Şeyh Hüsameddin Efendi el-Cerrâhî

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler