Alem Yüzüne Saldı Ziyâ Al-i Muhammed

Güftekârı: Seyyid Nesimi (k.s.)

Bu sayfada Seyyid Nesimi (k.s.) tarafından kaleme alınan Alem Yüzüne Saldı Ziyâ Al-i Muhammed nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

'Âlem yüzüne saldı zıyâ Âl-i Muhammed
Seyfin çâk edüp geldi yine Âl-i Muhammed
Nâdân ne bilir dânâ bilir Âl-i Muhammed
Fe salli 'alâ seyyidinâ Âl-i Muhammed
Sad salli 'alâ mürşidinâ Şâh-ı Velâyet

Kemter kuluyum ben Ali'nin şâh-ı keremdir
Hasan başımın tâcı Hüseyn gözümde nemdir
İmâm-ı Zeynel-abâ Bâkır mihr-i haremdir
Fe salli 'alâ seyyidinâ Âl-i Muhammed
Sad salli 'alâ mürşidinâ Şâh-ı Velâyet

İmâm-ı Ca'fer Sâdık gibi bir dahî irfân
İmâm-ı Mûsâ Kâzım gibi olmaya sultân
Cihân yüzünü görse değer Şâh-ı Horasân
Fe salli 'alâ seyyidinâ Âl-i Muhammed
Sad salli 'alâ mürşidinâ Şâh-ı Velâyet

İmâm-ı Takî gözlerime 'ayn-i cilâdır
İmâm-ı Nakî sâyesi bol mürg-i hümâdır
İmâm Askerî derdimize 'ayn-ı devâdır
Fe salli 'alâ seyyidinâ Âl-i Muhammed
Sad salli 'alâ mürşidinâ Şâh-ı Velâyet

Çün Mehdî zuhûr ede nihân kalmaya perde
Şol zâlimleri kesse gerek tîğ ü teberle
Seyyid Nesîmî medhin okur şâm ü seherde
Fe salli 'alâ seyyidinâ Âl-i Muhammed
Sad salli 'alâ mürşidinâ Şâh-ı Velâyet

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/10/alem-yuzune-sald-zya-al-i-muhammed.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Neveser Hüseyin Baba 2