Bağdat'tan Yürüdü Dil-küşâd İle

Nutuk sahibi: Şeyh Mehmed Muhyeddin Efendi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler