Allah Diyelim Daim Allah Görelim N'eyler

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n’eyler
Yolda duralım kâim Mevla görelim n’eyler

Sen sanmadığın yerde Şayet açıla perde
Dermân erişe derde Mevla görelim n’eyler

Gündüz olalım sâim Gece olalım kâim
Allah diyelim dâim Mevla görelim n’eyler

N’itdi bu Yûnus n’itdi Bir doğru yola gitdi
Bir pîr eteğin tutdu Mevla görelim n’eyler

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler