Can Be-istikbal-i Cânân Mîreved

Nutuk sahibi: Hz. Pir Mevlânâ Hâlid

Can be-istikbal-i canan mireved
Teşne sûi aı hayvan mireved

Z'in acayib çi bâşed der cihan
Mihr-ra şeb perre mihman mireved

Kerd hâlid dâmen ez la'let yemen
Sûy'i sâmân bedahşan mireved

Şedaraban

beste sayfası ›
Bestekârı: Ertuğrul İnanç
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler