Gelmişem Vahdet Elinden Aşk İle Divane Ben

Güftekârı: Sinan Ümmi Hz.

Bu sayfada Sinan Ümmi Hz. tarafından kaleme alınan Gelmişem Vahdet Elinden Aşk İle Divane Ben nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Gelmişem vahdet elinden aşk ile cihâne ben
İçmişem câm-ı ezelden olmuşam mestâne ben

Çünki "kerremnâ benî âdem" dedi Kur'ân'da Hakk
Âyine-veş sûret oldum cism ile ol câna ben

Gönlüme nûr-i tecellî dost cemâlinden doğar
Şem'ine pervâne oldum aşka yâne yâne ben

Çünki bu sevdâyı yazmış dest-i kudret başıma
Anın içün yok karârım düşmüşem cevlâna ben

Ey Sinânî aşk makâmı bes rızâ-yı Hakk dürür
Pâdişâhın hizmetinde durmuşam dîvâne ben

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Şedaraban Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) 4