Bu Şeb Hurşîd-i Evreng-i Risâlet Geldi Dünyâye

Güftekârı: Abdürrahman Ref

Bu sayfada Abdürrahman Ref tarafından kaleme alınan Bu Şeb Hurşîd-i Evreng-i Risâlet Geldi Dünyâye nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu şeb hurşîd-i evreng-i risâlet geldi dünyâye
Muhammed Mustafâ'nın nûru saldı âleme sâye
Donandı âlem-i bâlâ serâser nûr ile ol şeb
Kadem basdı vücûd iklîmine ol âsumân-pâye

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Draman Zakiri Şeyh Ahmed 6