Urumda Acemde Aşık Olduğum Yemen Ellerinde Veysel Karâni

Güftekârı: Hz. Yunus (k.s)

Bu sayfada Hz. Yunus (k.s) tarafından kaleme alınan Urumda Acemde Aşık Olduğum Yemen Ellerinde Veysel Karâni nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Urumdan çıktım yürüdüm
Mûm oldum sızdım eridim
Şükür Hakk'a yüz sürüdüm
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları
 
Ay doğarken çıktım yola
Salavâtlar verdim dile
Gel gidelim cümle bile
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları
 
Alî kapısına vardım
Abdest alıp ihrâm giydim
Hacıları üryân gördüm
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları
 
Mina'da kurulur pazar
Hacılar armağan düzer
Melekler sevâbın yazar
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları
 
Deveci deve katarlar
Hacılar kuma basarlar
Şeytân'ı taşa tutarlar
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları
 
Dağa yakındır evleri
Uzaktır anın yolları
Ölenin yoktur ağları
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları
 
Kâ'be’nin etrâfı dağlar
Dîdâr görmüş sular çağlar
Âşık Yûnus anar ağlar
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları
 
https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/09/urumdan-cktm-yurudum.html

Rumda Acemde aşık olduğum,
Yemen illerinde Veysel Karani
Allah'ın Habibi dostum dedi
Yemen illerinde Veysel Karani

Anasından doğup dünyaya geldi
Melekler altına kanadın serdi
Resulün hırkasını tacını giydi
Yemen illerinde Veysel Karani

Erenler önünde kemer belinde
Ak nurdan beni var o sağ elinde
Veys Sultan derler hak divanında
Yemen illerinde Veysel Karani

Sabah namazını kılıp giderdi
Gizlice Rabbine niyaz ederdi
Anın işi güçü deve güderdi
Yemen illerinde Veysel Karani

Bin deveyi bir akceye güderdi
Onun da nısfını zekat ederdi
Develer bileşince tevhid ederdi
Yemen illerinde Veysel Karani

Elinde asası hurma dalından
Eyninde hırkası deve yününden
Asla hata gelmez onun dilinden
Yemen illerinde Veysel Karani

Yastığı taş idi döşek postu
Cennetlik eylemek ümmeti kastı
Hakkın sevgilisi habibin dostu
Yemen illerine Veysel Karani

Anasından destur aldı durmadı,
Kabe yollarını geçti boyladı
Geldi o Resulu evde bulmadı
Yemen illerinde Veysel Karani

Peygamber mescidden evine geldi
Veysin nurunu kapıda gördü
Sordu Aişeye eve kim geldi
Yemen ellerinde Veysel Karani

Yunus eydür gelin biz de varalım
Ayağın tozuna yüzler sürelim
Hak nasip eylesin komşu olalım
Yemen illerinde Veysel Karani

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sûzinâk Meydancık İmamı Hafız Efendi 3
Hicâz Hümayun Kazasker Mustafa İzzet Efendi 1