Eğer Sen Eylemezsen Derde Dermân

Nutuk sahibi: (Müridoğlu) Şeyh Muhammed Gafûri Efendi el-Celvetî

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Dursun Çakmak
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler