Bağ-ı Aşkın Andelîbi Hazret-i Üftâde'dir

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler