Beni Bu Nefsim Eyledi Hayran

Nutuk sahibi: ?

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Lâtif Ağa
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler