Hep Fesad İşlerime Estağfirullah Tövbe

Güftekârı: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Bu sayfada Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s) tarafından kaleme alınan Hep Fesad İşlerime Estağfirullah Tövbe nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Hep fesad işlerime
Estağfirullah tevbe
Yaman teşvişlerime
Estağfirullah tevbe

Gözümün baktığına
Gönlümün aktığına
Kulağım çaktığına
Estağfirullah tevbe

Dilimin gıybetine
Nefsimin lezzetine
Hep azam lezzetine
Estağfirullah tevbe

Bildim suçumu bildim
Döndüm Çalab’ım tuttum
Geldim kapına geldim
Estağfirullah tevbe

Benden suçumu sorma
Ayıbım yüzüme urma
Mahrûm beni döndürme
Estağfirullah tevbe

Settaru’l-uyûb sensin
Gaffaru’z-zünûb sensin
Fettâhu’l-kulûb sensin
Estağfirullah tevbe

Gerçi kim günahım çok
Rahmetin dahi artuk
Âsine kapun açık
Estağfirullah tevbe

Nefs bendine tutuldum
Şeytana esir oldum
Her hata kim ben kıldım
Estağfirullah tevbe

Tevbeyi tacil edin
Gelin cennete gidin
Ey mü’minler siz edin
Estağfirullah tevbe

Arzu yılanlarının
Canları soktuğunun
Tiryaki ol ağunun
Estağfirullah tevbe

Eşrefoğlu Rûmî’nin
Şol çok günahlarının
Kefaretidir anın
Estağfirullah tevbe

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast ? 3
Hicazkâr Neyzen M. Hakan Alvan 1
Yegâh Neyzen M. Hakan Alvan 1