Cemâlin Âleme Mihri Münevver Yâ Resûlallah

Nutuk sahibi: Sahvî Hz.

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler