Dil Hânesi Pür-Nûr Olur

Nutuk sahibi: Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler