Ey Aşıkan Ey Aşıkan

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Yunus Emre tarafından kaleme alınan Ey Aşıkan Ey Aşıkan nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey âşıkan ey âşıkan aşk mezhebi dîndir bana
Gördü gözüm dost yüzünü yas kamu düğündür bana

Ayruk bize yas eylemez gönlümüzü pas eylemez
Hakk'dan gelen görklü âvâz andan gelen ündür bana

Ayruk bana ben dimeyem kimesneye sen dimeyem
Ya kul ya sultân dimeyem kalsun işidenler tana

Senden sana varır yolum senden seni söyler dilim
Allah sana irmez elim bu hikmete kaldum tana

Ben aşkından ırılmayam dergâhından sürülmeyem
Bundan dahî gider isem senin ile varam sana

Ol dost beni viribidi var dünyâyı bir gör dedi
Geldim gördüm bir ârâyiş seni seven kalmaz ana

Kullarına va'deyledi yarınki gün görünem dedi
Ol dostların sevindiği yarınım bugündür bana

Dost 'aşka ulaşalıdan dünyâ âhiret bir oldu
Ezel ebed sorar isen dün ile bugündür bana

Yûnus seni dîn edindi dîn nedir îmân edindi
Aşka bugün yarın n'olur işi nedir önden sona

https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/12/ey-asikan-ey-asikan-ask-mezhebi-dindir-bana.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Şeyh Mesut Efendi 2