Bugün Ben Sevmişem Bir Hûb Ki Vasfın Edemez Diller

Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler