Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan

Güftekârı: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni

Bu sayfada Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni tarafından kaleme alınan Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey Şehîd-i Kerbelâ’ya ağlayan
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün
Nâr-ı hasretle ciğerin dağlayan(1)
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün
İnle mâtemdir Muharremdir bugün(2)

Sînede serde gerekdir dağ ola
Kanlı yaşın dîdeden ırmağ ola
Ger dilersen menzilin uçmağ ola
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün
İnle mâtemdir Muharremdir bugün

Gece gündüz ey Muhammed ümmeti
Edelim cân-ı Yezid’e la'neti
Dersen ere sana Hakk'ın rahmeti(3)
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün
İnle mâtemdir Muharremdir bugün

Kimdir o şâh-ı şehîd-i Kerbelâ
Nûr-i çeşm-i Murtezâ Âl-i Abâ
Cedd-i pâkidir Muhammed Mustafâ(4)
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün
İnle mâtemdir Muharremdir bugün

Her seher sanma şafakla şebnemi
Anda kan ağlar felekler(5) ol demi
Âlemi tuttu Hüseyn’in mâtemi
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün
İnle mâtemdir Muharremdir bugün

Çâr yâr ile Muhammed ey saîd
Oldular tesmîm-i zehr ile şehîd
Kıydılar rahmetmeyip bunca 'anîd
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün
İnle mâtemdir Muharremdir bugün

Ey Sezâî bilmiş ol Şâh-ı Hüseyn
Cümleye sevmekdir anı farz-ı ayn
Şeksiz ehlullaha oldu nûr-i ayn
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün
İnle mâtemdir Muharremdir bugün

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2014/11/hasan-sezai-hazretleri-ve-bir-mersiyesi.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Aslan Hepgür 5
Rast ? 2