Merhaba Ey Sevgili Mah-ı Mübarek

Güftekârı: ?

Bu sayfada Merhaba Ey Sevgili Mah-ı Mübarek nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Merhaba ey sevgili mah-ı mübarek, merhaba
Merhaba ey alemin feyz-ü neşat'ı merhaba
Sensin ol alemi Nur'unla münevver eyleyen
Merhaba ey bais-i, fahr-ü mübahat, merhaba

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sabâ Zemzeme Muallim İsmail Hakkı 1