Sabâ Zemzeme İlâhi, Evsat

Merhaba Ey Sevgili Mah-ı Mübarek

Bestekârı: Muallim İsmail Hakkı

Nutuk sahibi: ?

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Merhaba ey sevgili mah-ı mübarek, merhaba
Merhaba ey alemin feyz-ü neşat'ı merhaba
Sensin ol alemi Nur'unla münevver eyleyen
Merhaba ey bais-i, fahr-ü mübahat, merhaba

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı