Sabâ Zemzeme İlâhi

Merhaba Ey Sevgili Mah-ı Mübarek

Bestekârı: Muallim İsmail Hakkı

Güftekârı: ?

Bu sayfada Merhaba Ey Sevgili Mah-ı Mübarek güftesinin, Sabâ Zemzeme makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Merhaba ey sevgili mah-ı mübarek, merhaba
Merhaba ey alemin feyz-ü neşat'ı merhaba
Sensin ol alemi Nur'unla münevver eyleyen
Merhaba ey bais-i, fahr-ü mübahat, merhaba