Bana Her Şeyden Yakın

Nutuk sahibi: Dr. Sâdık Yititbaş

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler