Buldu Cânım Câna Cânân Derde Dermân Bu Gece

Nutuk sahibi: Dr. Abdullah Uysal

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler