Bir Hakîkat Yolundayız Cânım

Nutuk sahibi: Turan Yılmaz

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler