Vâsıl-ı Feyzi Hüdâyız Halveti Uşşakiyiz

Güftekârı: Hüsâmi Hz.

Bu sayfada Hüsâmi Hz. tarafından kaleme alınan Vâsıl-ı Feyzi Hüdâyız Halveti Uşşakiyiz nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Vasıl-ı feyz-i hüdayız Halveti-uşşaki'yiz
Hak-i pay-i Mustafayız, Halveti-uşşaki'yiz

Mekteb-i irfandan aldı ders-i aşkı tıflı dil
Ehl-i aşka pişüva'yız Halveti-uşşaki'yiz

Lime Allah'i sarayında mukim olan müdam
Hak-i rah-ı evliyayız Halveti-uşşaki'yiz

Hazret-i Pir'in eşiğin hakine yüz süreli
Hamdülillah pür-safayız Halveti-uşşaki'yiz

Taht-gahın dilde mihman olalı sur-ı hüda
Her güruha müptelayız, Halveti-uşşaki'yiz

Nur-bahşi hacegan-ü kadir-i bayrami hep
Cümleden feyz-aşinayız, Halveti-uşşaki'yiz

Ey Hüsami Şeyh Hüsameddin'in oldun bendesi
Nazik-i her dem serayız, Halveti-uşşaki'yiz

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Hüseyin Sebilci 3