Belî Dedik Ezelde

Nutuk sahibi: Prens Abdullah Bin Faysal

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Amir Ateş
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler