Bu Kaçışlar Niyedir Gel Zikre Gel Sohbete

Nutuk sahibi: Necâtî Bursalı

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Dursun Çakmak
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler