Bu Dünyâyı Kün Emriyle Yaratan

Nutuk sahibi: Beyoğlu Müftüsü Tevfik Çapacı

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Dursun Çakmak
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler