Şehâ Bu Benliği Bâzarı Aşkda Senden Aldım

Güftekârı: Keşanlı Süleyman Zâtî Celveti

Bu sayfada Keşanlı Süleyman Zâtî Celveti tarafından kaleme alınan Şehâ Bu Benliği Bâzarı Aşkda Senden Aldım nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Şehâ bu benliği bazâr-ı aşkda senden aldım ben
Anınçün bu derûnümde aradım seni buldum ben

Ne sen bensiz bilinirsin ne ben sensiz bulunurum
Seni bende beni sende bulup seninle doldum ben

Ne hikmettir bu âlemde kimi Mecnûn kimi Leylâ
Heman bu cümlesi sensin görüp hayrette kaldım ben

Çün sensin âşık ve ma'şûk dahî Şîrin ile Ferhad
Niçin Ferhad olup bu varlığım dağını deldim ben

Ne sen bensin ne ben senim ki sen-ben şirk olur zîrâ
Bu sen-ben defterini ol sebebdendir ki sildim ben

Vücûd iklîmini bir bir teferrüc eyleyip âhir
Çü sensin Zâtiyâ maksûd anınçün sana geldim ben

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/07/seha-bu-benligi-bazar-i-askda-senden-aldim-ben.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Suzîdil Rasim Efendi 2