Arzum Senin Cemalinde

Nutuk sahibi: Zeyneb Hanım

Arzum senin cemâlinde aşkın bendedir Allahım
Beni Kerem gibi yakan nârın tendedir Allahım
 
Gaflet deryâsın aşanlar yoluna başlar koyanlar
Seni zikredip coşanlar dâim zindedir Allahım
 
Aşkın yolumun güneşi ilhâmın kalbimin eşi
Verdiğin îmân ateşi her ân cândadır Allahım
 
Gaflet deryâsın aşanlar yoluna şevkle koşanlar
Seni zikredip coşanlar ma'nen zindedir Allahım
 
Mü'min kulların özleri sana dönükdür yüzleri
Zeyneb kulunun gözleri dâim sendedir Allahım
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler