Ehl-i İman Teşrifiyle Müftehir Şehrullah'a Girdik Elhamdülillah

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Ehl-i îmân teşrîfiyle müftehir
"Şehrullah"a girdik elhamdülillah
Ehl-i irfân tebşîriyle müftekir
"Şehrullah"a girdik elhamdülillah

İlk gecesi ibâdetle dâim ol
Birinci gün vechen-lillah sâim ol
Aczini bil kulluğunda dâim ol
"Şehrullah"a girdik elhamdülillah

Mâh-ı Receb ganîmetdir bilmeli
Tövbe ile günâhları silmeli
Müslümânlar sevinmeli gülmeli
"Şehrullah"a girdik elhamdülillah

Kadrini bilene ne mutlu gündür
Kalbini pâk eyle Allah'a döndür
Rahmete nâil ol ateşi söndür
"Şehrullah"a girdik elhamdülillah

Tevhîdi bırakma aslâ dilinden
Gayret kemerini çözme belinden
Kana kana iç bu rahmet selinden
"Şehrullah"a girdik el-hamdülillah

Namazın isyâna kefâlet olur
Orucun günâha kefâret olur
Mü'mine en büyük şefâ'at olur
"Şehrullah"a girdik elhamdülillah

İbâdet ve tâ'at ne büyük ni'met
Birazcık gayretle biraz da himmet
Kapanır cehennem açılır cennet
"Şehrullah"a girdik elhamdülillah

Kevser-i Resûl'den içmek istersen
Cennetde hulleler biçmek istersen
Âkıbet îmânla göçmek istersen
"Şehrullah"a girdik elhamdülillah

AŞKÎ gel kâim ol Hakk'ın yoluna
Lutfudur "Şehrullah" Hakk'ın kuluna
Kul gerek kullukda dâim buluna
"Şehrullah"a girdik elhamdülillah

Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 427

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler