Defter-i Amalin Hakka Sunulur Berat'ın Verilir

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Defter-i a'mâlin Hakk'a sunulur
Berâtın verilir Berât gecesi
Ömürler rızıklar ta'yîn olunur
Hâcetin görülür Berât gecesi

Bu gece ma'nâda Kevser içilir
Mü'mine nûrlardan hulle biçilir
Âşıka Firdevs'den kapı açılır
Cennete girilir Berât gecesi

Mü'minler dûzahdan berî olurlar
Münkirler gidecek yeri bulurlar
Yapılan hayr ile şerri görürler
Defterler dürülür Berât gecesi

Gündüzü şevk ile sâim olmalı
Gecesi zevk ile kâim olmalı
Mevlâ'ya kullukda dâim olmalı
Sırlara erilir Berât gecesi

Şa'bân'ın onbeşi hayr-ı kesîrdir
Gaflete düşenler nefse esîrdir
Kadrini bilene Kadr ile birdir
Huzûra varılır Berât gecesi

Bu gece dünyâya nidâ olunur
Herkesin hâceti kazâ olunur
Mü'mine ihsânlar atâ olunur
Önüne serilir Berât gecesi

Ey Aşkî Sûre-i Duhân'ı oku
Silinir kalbinden üzüntü korku
Kim almak isterse cennetden koku
Kur'ân'a sarılır Berât gecesi

Ziynetü'l Kulûb, sayfa 429

https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/05/berat-gecesi-icin-tavsiyeler.html

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler