Bu Alem Buldu Nurunla Bidayet Yâ Resulallâh

Nutuk sahibi: Azmi Dede

Bu âlem buldu nûrunla bidâyet yâ Resûlallah
Yine Sende bulur âlem nihâyet yâ Resûlallah

Sana ta'zim için gönderdi Cibrîl-i Emîn'i, Hakk
Seni dergâhına Hakk etti dâvet yâ Resûlallah

Şeb-i Mir'âc husûsi bir tecellidir Sana yoksa
Bütün ânın Senin, mi'râc-ı izzet yâ Resûlallah

Seni gören görür Hakkı ki, Sen mir-at-ı Râhmân'sın
Cemâl-i zâtını görmek ne devlet yâ Resûlallah

Senin hâk-i itirnâkın tefâhur eyler eflâke
Harîm-i hazretindir arz-ı cennet yâ Resûlallah

Günahkârım huzurunda beni affeyle Sultânım
Ki Sensin âleme hüccet-i Rahmân yâ Resûlallah

Der-i devlet maâbında boyun bükmüş niyâz eyler,
Kulun Azmi diler Senden şefâat yâ Resûlallah!

Güncellemeler - Talepler