Bu Alem Buldu Nurunla Bidayet Yâ Resulallâh

Güftekârı: Azmi Dede

Bu sayfada Azmi Dede tarafından kaleme alınan Bu Alem Buldu Nurunla Bidayet Yâ Resulallâh nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu âlem buldu nûrunla bidâyet yâ Resûlallah
Yine Sende bulur âlem nihâyet yâ Resûlallah

Sana ta'zim için gönderdi Cibrîl-i Emîn'i, Hakk
Seni dergâhına Hakk etti dâvet yâ Resûlallah

Şeb-i Mir'âc husûsi bir tecellidir Sana yoksa
Bütün ânın Senin, mi'râc-ı izzet yâ Resûlallah

Seni gören görür Hakkı ki, Sen mir-at-ı Râhmân'sın
Cemâl-i zâtını görmek ne devlet yâ Resûlallah

Senin hâk-i itirnâkın tefâhur eyler eflâke
Harîm-i hazretindir arz-ı cennet yâ Resûlallah

Günahkârım huzurunda beni affeyle Sultânım
Ki Sensin âleme hüccet-i Rahmân yâ Resûlallah

Der-i devlet maâbında boyun bükmüş niyâz eyler,
Kulun Azmi diler Senden şefâat yâ Resûlallah!

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu 3