Habibullah Cihana Can Değil Mi

Güftekârı: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.

Bu sayfada Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz. tarafından kaleme alınan Habibullah Cihana Can Değil Mi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Habîbullah cihâne cân değil mi
Vücûdu âleme sultan değil mi
Cihâne bâis oldu çünkü Nûru
Cemâli cümlede tabân değil mi

Nebîler serveri şâh-ı resûldür
Gülistân-ı visâl içinde güldür
Cenabı bize hâdi-i sünbüldür
Beyânı Âyetü'l-Kur'an değil mi

Anın Nûru olupdur Nûr-ı envâr
Anın bûyınden oldu bûy-i ezhar
Meşâyıh da anındır bunca edvâr
Kamûsu katre ol ummân değil mi

O şemse zerre olursa bu Nûri
Yeter âlemlere bir zerre nûri
Olur zulmâtı kâşif çün zuhûrî
Ziyâsı âleme yeksân değil mi

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sultanîyegâh Ahmet Gölge 4