Aşkın Meyine Kandın

Güftekârı: Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi

Bu sayfada Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi tarafından kaleme alınan Aşkın Meyine Kandın nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Aşkın meyine kandın
N'oldun ah gönül n'oldun
Yakdın beni yandırdın
N'oldun ah gönül n'oldun

Uçdun ah gönül uçdun
Deniz deryalar geçdin
Gurbet ellere düşdün
N'oldun ah gönül n'oldun

Bir yerde karar etmez
Hiç kimseden âr etmez
Hekimler tımâr etmez
N'oldun ah gönül n'oldun

Gel imdi ey Azîz'im
Sırrın deme ol ebsem
Esrâra olup mahrem
N'oldun ah gönül n'oldun

Defter-i Uşşak https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/03/askn-meyine-kandn-noldun-ah-gonul-noldun.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Sütcüzade Hafız Mehmed Efendi 9