Aşkın Meyine Kandın

Nutuk sahibi: Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi

Aşkın meyine kandın
N'oldun ah gönül n'oldun
Yakdın beni yandırdın
N'oldun ah gönül n'oldun

Uçdun ah gönül uçdun
Deniz deryalar geçdin
Gurbet ellere düşdün
N'oldun ah gönül n'oldun

Bir yerde karar etmez
Hiç kimseden âr etmez
Hekimler tımâr etmez
N'oldun ah gönül n'oldun

Gel imdi ey Azîz'im
Sırrın deme ol ebsem
Esrâra olup mahrem
N'oldun ah gönül n'oldun

Defter-i Uşşak https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/03/askn-meyine-kandn-noldun-ah-gonul-noldun.html

Güncellemeler - Talepler