Hakkı Seven Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur

Güftekârı: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Bu sayfada Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) tarafından kaleme alınan Hakkı Seven Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Hakk'ı seven aşıkların
Eğlencesi tevhîd olur
Aşk oduna yanıkların
Eğlencesi tevhîd olur

Durmaz isim sürer dili
Sorur müdam doğru yolu
Gerçek ere diyen belî
Eğlencesi tevhîd olur

Halkın arasından çıkar
Tevhid görmeye can atar
Bülbül gibi daim öter
Eğlencesi tevhîd olur

Nâmü menâlin terk eder
Ehlü iyâlin terk eder
Halinle kâlin terk eder
Eğlencesi tevhîd olur

Dünya ve ukba perdesin
Ardına atar cümlesin
Kor mâsivâ eğlencesin
Eğlencesi tevhid olur

Mısrî'ye uyan kişinin
Gider çürüğü işinin
İçindeki can kuşunun
Eğlencesi tevhîd olur

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/02/hakk-seven-asklarn-eglencesi-tevhid-olur.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni ? 10
Nühüft Balâheng Nûri Bey 2