Eyâ Sen Sanma Ki Senden Bu Güftârı Dehan Söyler

Güftekârı: Nakşi Akkırman

Bu sayfada Nakşi Akkırman tarafından kaleme alınan Eyâ Sen Sanma Ki Senden Bu Güftârı Dehan Söyler nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Eya sen sanma kim senden bu güftarı dehan söyler
Veya terkip olan unsur veya lahm-i zeban söyler
Seni ol sana bildirmek muradın kasd idip Mevla
Anasırdan giyip bir olan yüzünden tercüman söyler

Yarattı cümle eşyayı özün pinhan idip anda
Göründü nice bizi yüzden veli kendi nihan söyler
Hayali zill yeter ibret görünen hiyme-i tende
Değildir nutk eden suret derununda duran söyler

Sular kim bilmedi nefsin areften almadı dersin
Değildir Hak'ka arifler özün bilmez yalan söyler
Sahihem rebihem hamerin için aşıklar ey Nakşi
Erer maşukuna anlar mekandan la-mekan söyler

_____________

Eyâ sen sanma kim senden bu güftârı dehân söyler
Veyâ terkîb olan unsur yâhud lahm-i zebân söyler

Seni evvel sana bildirmek murâdın kasd edüp Mevlâ
Anâsırdan giyüp bir don yüzünden tercümân söyler

Hayâl-i zıll yeter 'ibret görünen hayme-i tende
Değildir nutkeden sûret derûnunda duran söyler

Şular kim bilmedi nefsin "aref"den almadı dersin
Değildir Hakk'a 'ârifler özün bilmez yalan söyler

Kimindir bunca cümbüşler kimindir nutkeden cevher
Özünden olmadın 'ârif özünden özge kân söyler

Yaratdı cümle eşyâyı özün pinhân edüp anda
Göründü nice bin yüzden velî kendi nihân söyler

"Sekâhüm Rabbühüm" hamrin içen 'âşıklar ey Nakşî
Erer ma'şûkuna anlar mekândan lâ-mekân söyler

https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/07/eya-sen-sanma-kim-senden-bu-guftari-dehan-soyler.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Beyâtîaraban Musullu Hafız Osman 4
Mahûr ? 1