Mahûr İlâhi

Eyâ Sen Sanma Ki Senden Bu Güftârı Dehan Söyler

Bestekârı: ?

Güftekârı: Nakşi Akkırman

Bu sayfada Eyâ Sen Sanma Ki Senden Bu Güftârı Dehan Söyler güftesinin, Mahûr makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Eya sen sanma kim senden bu güftarı dehan söyler
Veya terkip olan unsur veya lahm-i zeban söyler
Seni evvel sana bildirmek muradın kast edip Mevla
Anasırdan bir don yüzünden tercüman söyler
Hayal-i zıl yeter ibret görünen hiyme-i tende
Değildir nutk eden suret derununda devran söyler

Sular kim bilmedi nefsin areften almadı dersin
Değildir Hak'ka arifler özün bilmez yalan söyler
Kimindir bunca cünbüşler kimindir nutk eden cevher
Özünden olmadın arif özünden özge kan söyler
Yarattı cümle eşyayı özün pinhan edip anda
Göründü nice bin yüzden veli kendi nihan söyler
Sahihem rebihem hamerin için aşıklar ey Nakşi
Erer maşukuna anlar mekandan la-mekan söyler