Lütfeyleyip Bir Kez Nazar Eylerse

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu sayfada Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi tarafından kaleme alınan Lütfeyleyip Bir Kez Nazar Eylerse nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Lütf eyleyip bir kez nazar eylerser ger sultanımız
Kürsi değil arş'dan dahi âli olur ünvanımız

Benlik aradan dûr olur zulmet gidib pürnûr olur
Mahzun gönüş mesrur olur mâmûr olur virânımız

Vahdet şerâbın kim içe fâni alâyıkdan geçe
Ger haşr ola nice nice ayılmaya mestânımız

Ola Hüdâyî ata can semine ire nidâ
Derdin veren Kâdir Hüdâ bir gün vere dermanımız

Kıbrıs Magosa'da sürgünde bulunan Şeyh Osman Fazlı Atpazârı kendisini ziyarete gelen Halifesi İsmail Hakkı Bursavi Hz.'den, Hz. Hüdayi'nin bu şiirini Sabâ makamındaki bestesiyle okumasını istemiş. Bursavi Hz.de bu emri yerine getirmiş. Biz de bu hatıraya hürmeten, bu şiiri Sabâ makamında bestelemeye çalıştık. (Kaynak - İsmail Hakkı Bursavi İnsan Yayınları - Ali Naml su ek-)

Sem'i: Duyan işiten

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sabâ Neyzen M. Hakan Alvan 2