Düşünme Pek Allah Var

Nutuk sahibi: Asım Köksal

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Dursun Çakmak
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler