Andelîb-i Bâğ-ı Hicrân Olmuşam Yâ Rabbenâ

Nutuk sahibi: Şeyh Kamil Efendi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler