Benim Efendim Pîrim Nûreddin

Nutuk sahibi: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Metin Alkanlı
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler