Ben Mest-i Cânân Olmuşam

Nutuk sahibi: Talibî Emre

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Eyyubi Işıksal
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler