Ey Gönül Gûş Eyle Gel Aşıkların Güftârını

Güftekârı: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Bu sayfada Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) tarafından kaleme alınan Ey Gönül Gûş Eyle Gel Aşıkların Güftârını nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını
Nicedir gör dost ile yânıkların bâzârını

Dost belâsı sehmine uryân edüp sinelerin
Sonra ol yârelerin istediler dermânını

Derdini dermân verüpdür yine ol yârelerin
Anın içün arttırır âşıkların efgânını

Aşk odu şöyle yakupdur cism u cânın anların
Kül edip savurdular cümle vücûd harmânını

Vasl‐ı Hakk’ı isteyen cân u cihânı terk edüp
Aşk meydânında ol dikdi anın dârını

Sâkî‐i bezm‐i elest peymânesin içenleri
Gör ki nice keşfederler sırr‐ı Hakk astârını

Bî‐nişânın menzilin kâf‐ı 'ademden izleyüp
Ey Niyâzî böyle bulmuş bulan ol cânânını

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/02/ey-gonul-gus-eyle-gel-asiklarin-guftarini.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Suzîdil Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.) 2